Ulukavak Mahallesi,Çiftlik Cad. No:10/A Çorum   (0364) 226 44 61 
Web Sitemiz Yayına Girmiştir...

  • Reforma Tarım (0364) 226 44 61
  • Tecrübemiz Sizin Bereketiniz Olsun
  • Yeterli ve Kaliteli Mahsüller Reforma Tarım' da
Haziran Ayı Yapılacak İşler

TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ

-  Genel olarak toprak sürümü bitmiş olmalıdır. Ancak, anızlar bozularak da ikinci mahsul ekimi için toprak hazırlanır.

-  Hububat bitkileri süt olum dönemi olan bu ayda ihtiyaç durumuna göre sulanabilir.

-  Bu dönemde ihtiyaç durumuna göre ayçiçeğinde bir sulama ve çapa yapılabilir.

-  Bu ayın ortalarına kadar çeltik kardeşlenme döneminde  ikinci azotlu (amonyum sülfat) gübre verilmelidir.

-  Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesi yapılır.

-  Meyve bahçelerinde görülebilecek zararlı ve hastalıklarla mücadeleye devam edilir.

- Mısır ve ayçiçeğinde bozkurt ve tel kurtlarına karşı kontroller yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır.

-  Çeltikte yabancı ot kontrolleri ve mücadele çalışmaları yapılır.

-  Süne mücadelesi uygulamaları yapılır

-  Hasat öncesi boş ambar temizlik ve ilaçlamaları yapılır.

- Bahçelerde toprak işlemesi devam eder.

-  Sürgün göz aşısı başlar.

-  Sulama, çapa ve her türlü bakım sıkı bir şekilde ay boyunca yürütülür.

-  Şeftali ve elmalarda seyreltme yapılır.

-  Meyve ağaçlarında görülecek her türlü hastalıklara karşı mücadele yapılır.

-  Erik, kiraz  hasadı başlar, ambalajlanarak piyasaya sevk edilir.

-  Sebzelerde çapalama, sulama ay boyunca devam eder. Azotlu gübreler sulama ile verilir. Boğazlar doldurulur.

-  Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele devam eder.

-  Örtü altında yetiştirilen sebzelerde hasat devam eder.

-  Bağlarda bazı bölgelerde toprak işlemesi ve  ihtiyaç duyulması halinde azotlu gübreleme devam eder.

-  Bağlarda, uç alma, koltuk alma, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.

-  Bağlarda her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.

 

HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ

-  Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.

-  Sağlık taramaları yapılır.

-  Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.

-  Brucella hastalığına karşı koruyucu amaçla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara genç ve ergin aşılamanın yapılır

-  Kuduz hastalığına karşı kedi ve köpeklere koruyucu amaçla kuduz aşısının uygulanması

-  Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara koruyucu amaçla şarbon aşısının yapılır.

-  İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibinin yapılır

-  Hastalıktan ari işletmelerin denetlenmesi ve kontrolü yapılır

-  Güçlü kovanlara ballık konur.Arılar, nektar toplamaya hazır hale getirilir..

-  Kuluçkalıkta bulunan sırlanmış ballar üst kattaki ballığa alınır. Yerine yarım ballı veya boş petek ilave edilir.

-  İşletmede arı sayısı artırılmak isteniyorsa bir kısım bölme işlemine bu ayda da devam edilir.

-  Alınan oğullar bakım ve beslemeye devam eder.Güçlü kovanlardan alınan yavru desteği ile güçlenmesi sağlanır. 

-  Arıların oğula kaçmaması için gerekli önlem alınır.Eğer arı sayısı çoğaltılmak isteniyorsa suni oğul alınır.

-  Nektar akımının az olduğu bölgelerde flora takip edilerek bölge içi gezgincilik yapılır.

-  Bal hasadına ön hazırlık yapılır.Kovanları aşırı sıcaktan korumak için kovan üzerine gölgelik yapılır.

-  Arılar bal mevsimine hazırlanır.

-  Petek işleme ve yavru gelişimini teşvik için, nektar akımının kıt olduğu hallerde takviye besleme yapılır.

-  Ana arı yetiştiriciliğine devam edilir.


 copyright © 2017Tüm hakları www.reforma.com.tr Reforma Tarım'a aittir.
Ulukavak Mahallesi,Çiftlik Cad. No:10/A Çorum   (0364) 226 44 61 
WEB TASARIM