Ulukavak Mahallesi,Çiftlik Cad. No:10/A Çorum   (0364) 226 44 61 
Web Sitemiz Yayına Girmiştir...

  • Reforma Tarım (0364) 226 44 61
  • Tecrübemiz Sizin Bereketiniz Olsun
  • Yeterli ve Kaliteli Mahsüller Reforma Tarım' da
Ekim Ayı Yapılacak İşler

TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ

-  Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder.

-  Güzlük hububat ekimi başlar ve ay boyunca devam eder.

-  Yeni ekilen hububatta ve diğer bitkilerde sulama, son çapalar ve bakım işleri devam eder.

-  Ekilecek tohumların ilaçlanması ve genel mücadele işleri yapılır.

-  Çeşitli endüstri bitkileri, baklagiller bostan ve hububatın hasadına devam edilir. Ambarlama ve değerlendirme işleri devam eder. Tütünlerde son yaprak kırması yapılır

-  Buğday ve arpa ekimine bu ayın ortalarında başlanmalıdır.

-  En geç bu ayın sonunda ayçiçeği hasadı tamamlanmalıdır.

-  Çeltik hasadına başlanıp en geç ay sonuna kadar hasat tamamlanmalıdır.

-  Pancar hasadına başlanmalıdır.

-  Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işleri yapılır.

-  Sürme ve Zabrus için tohumluk ilaçlamaları yapılır.

-  Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır.

-  Seralarda sonbahar yetiştiriciliği için topraklar hazırlanır, tohum ekimi ve fide dikimi yapılır.

-  Sonbahar turfandası sebzelerin sulama, çapalama ve bakımları devam eder

-  Sonbahar turfandası sebzelerde görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.

-  Çeşitli sebzelerin hasadı ambalajı, pazara sevki ve değerlendirilmeleri yapılır.

-  Geççi sofralık üzümlerin hasadı ay ortalarına kadar yapılır.

-  Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır.

-  İyi yanmış ahır gübresi temin edildiği takdirde dekara 5 ton hesabı ile toprağa karıştırılır.

 

HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ

-  Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.

-  Sağlık taramaları yapılır.

-  Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.

-  Sonbahar şap aşılama döneminde büyükbaş hayvanlara koruyucu şap aşısının yapılması

-  Brucella hastalığına karşı koruyucu amaçla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara genç aşılamanın yapılması

-  İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahade altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır

-  Arılarda görülebilecek hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınır.

-  Hasat edilen ballar sınıflandırılarak piyasaya sevk edilir.

-  Kovanda arılara yeteri kadar kışlık  stok bal bırakılır.

-  Kovan üzerinde bulunan ballıklar alınır. Balı alınmış petekler ise uygun ortamlarda depoda muhafaza edilir.

-  Zayıf kovanlar birleştirilerek arıların kışa güçlü ve genç kadrolarla girmesi sağlanır.

-  Kuluçkalıktaki fazla petek ve ballar alınarak kovan içi bölme tahtasıyla daraltılır.

-  Arılarda görülen varroa zararlısına karşı mücadeleye başlanır.

-  Arılar yeni kışlatma yerlerine nakledilir.

-  Balı alınan boş petekler, petek güvesi zararlısına karşı uygun depolarda muhafaza edilir.


 copyright © 2017Tüm hakları www.reforma.com.tr Reforma Tarım'a aittir.
Ulukavak Mahallesi,Çiftlik Cad. No:10/A Çorum   (0364) 226 44 61 
WEB TASARIM